Elite Collectors of modern & contemporary Indian Art Header
  Home Purrshottam Bhaggeria & Pavan Malhotra Elite Collectors Coffee Table Books by Purrshottam Bhaggeria & Pavan Malhotra Speeches by Purrshottam Bhaggeria & Pavan Malhotra Gallery & Photographs Press Release Contact @ Elite Media

 


 • Basant Kumar Birla (B. 1921)
  Sarala Birla
 • Girdharilal Vaid (B. 1931)
 • Haresh Chaganlal (B. 1933)
 • Suresh Neotia (B. 1936)
  Harshavardhan Neotia
 • Parmeshwar Godrej (B. 1944)
 • Mahinder Tak (B. 1946)
 • Rakesh Agrawal (B. 1947)
 • Ravi Akhoury (B. 1947)
  Virginia Akhoury
 • Mahesh Chandra (B. 1948)
 • Pheroza Godrej (B. 1948)
 • Pradip Bothra (B. 1950)
 • Kiran Nadar (B. 1951)
 • Masanori Fukuoka (B. 1953)
 • Umesh Gaur (B. 1953)
  Sunanda Gaur
 • Ashwani Kakkar (B. 1954)
 • Sanjay Lalbhai (B. 1954)
 • Rajshree Pathy (B. 1956)
 • Dinesh Thacker (B. 1957)
  Varsha Thacker
 • Tina Ambani (B. 1957)
 • Harsh Goenka (B.1957)
 • Rajiv Jehangir Chaudhri (B. 1959)
  Payal Chaudhri
 • Sangita Jindal (B. 1962)
 • Prashant Tulsyan (B. 1966)
 • Abhishek Poddar (B. 1968)
 • Malvinder Mohan Singh (B. 1975)
 • Late Chester Herwitz (1927-1999)
  Late Davida Herwitz (1931-2002)
 • Late Jehangir Nicholson (1927-2001)
  Elite Collectors Late Jehangir Nicholson (1927-2001) Late Chester Herwitz (1927-1999) & Late Davida Herwitz (1931-2002) Malvinder Mohan Singh (B. 1975) Abhishek Poddar (B. 1968) Prashant Tulsyan (B. 1966) Sangita Jindal (B. 1962) Rajiv Jehangir Chaudhri (B. 1959) & Payal Chaudhri Harsh Goenka (B.1957) Tina Ambani (B. 1957) Dinesh Thacker (B. 1957) & Varsha Thacker Rajshree Pathy (B. 1956) Sanjay Lalbhai (B. 1954) Ashwani Kakkar (B. 1954) Umesh Gaur (B. 1953) & Sunanda Gaur Masanori Fukuoka (B. 1953) Kiran Nadar (B. 1951) Pradip Bothra (B. 1950) Pheroza Godrej (B. 1948) Mahesh Chandra (B. 1948) Ravi Akhoury (B. 1947) & Virginia Akhoury Rakesh Agrawal (B. 1947) Mahinder Tak (B. 1946) Parmeshwar Godrej (B. 1944) Suresh Neotia (B. 1936) & Harshavardhan Neotia Haresh Chaganlal (B. 1933) Girdharilal Vaid Basant Kumar Birla (B. 1921) & Sarala Birla